Kombiner jobb konferanse med musikal

Et selskap bygges opp av gode medarbeidere som trives i hverandres selskap. Medarbeidere som samarbeider godt og som vil dra i samme retning, bringer selskapet fremover også. Å oppleve noe sammen, som ikke bare dreier seg om jobb, kan være noe som binder kollegiet sammen.

Planlegger du årets konferanse for deg selv og kollegaene dine i selskapet ditt, men lurer på hvordan du skal skape glede og samhold blant arbeiderne dine? Da kan løsningen være å skape hygge og underholdning rundt dagen dere skal tilbringe sammen for å planlegge videre utvikling av selskapet. Hva med å kombinere konferanse med en flott musikal som avslutning?

Musikk bringer folk sammen

Fra My Fair Lady til Sound of Music og helt til de nyeste oppsetningene av Mamma Mia på for eksempel verdenskjente Broadway. Musikalverden er stor og det finnes et stort utvalg av musikaler som settes opp på de store scenene. Musikk er med på å bringe folk sammen. Alle har en formening om musikk og det er lett å prate om temaet.

Bare noen steinkast fra musikalscenene finner du profesjonelle konferanselokaler. En konferanse i utlandet vil få selskapet ditt til å bygge nettverk til andre selskaper i samme bransje. Her finner du mer informasjon om hvilke musikaler som spilles der du befinner deg.